hairtalk® extensions

Hairtalk impact

Labor Standards

Leveranciers waar wij mee werken moeten werknemers met respect en waardigheid behandelen. Kinder- en dwangarbeid, discriminatie en intimidatie zijn ten strengste verboden. Werktijden, lonen en voordelen moeten voldoen aan de lokale regelgeving.

Ethical Hair Sourcing

Wij zetten ons in voor mensenrechten in de toeleveringsketen. Ons beleid verbiedt dwang en uitbuiting. We eisen eerlijke compensatie en respect voor alle deelnemers.

Environmental, Regulations & Protection

Onze leveranciers moeten de vereiste milieuvergunningen hebben en op de juiste manier omgaan met producten/materialen om veiligheid te garanderen en afval te verminderen.

Business Integrity

Al onze leveranciers moeten aantonen dat ze zich aan de hoogste ethische normen houden en hun zaken doen in overeenstemming met lokale, nationale en internationale wetten.

Health & Safety

Van onze leveranciers wordt geëist dat ze zorgen voor een veilige en gezonde werkplek omgeving voor werknemers door systemen te implementeren om mogelijke gevaren op te sporen en te vermijden.

Inspections & Audits

Alle deelnemers in de keten wordt de naleving jaarlijks met de principes vermeld in onze Gedragscode voor Leveranciers met betrekking tot audits van onze leveranciers en hun eigen leveranciers/onderaannemers.